Concepts

Slagerij Schreinemachers,  partner in food, beperkt zich niet enkel tot haar eigen assortiment. Met het juiste gevoel voor vers, ambacht, smaak, verantwoording en beleving werden reeds diverse concepten geschreven voor derden. De expertise en het gevoel op gebied van vers maakten dit alles mogelijk.

De diverse concepten hebben hun sporen reeds verdiend en zijn heden ten dage waarschijnlijk ook al eens jezelf ten deel gevallen. Zo niet, dan heb je pech gehad. Je hebt dan gewoon iets gemist…